Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Maturitní zkoušky

 HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK - září 2017

Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
Třída: H4.A, H4.B

 

Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 - ŠVP Gastronomie

Třída:G2.A   

       

11. 9. 2017 v 7:30 - Ústní část maturitní zkoušky


   

Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství
Třída: E4.A   

do 30. 6. 2017 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ

6. 9. 2017 Praktická maturitní zkouška

4. - 6. 9. 2017 Testy a písemná práce společné části MZ

19. 9. 2017 ústní část MZ

22. 9. 2017 Vydání maturitního vysvědčení

                    

                                 


Informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2016/2017

 1. Model maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Gastronomie

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

 

Přihláška k maturitní zkoušce

2. Jednotné zkušební schéma

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ - jarní zkušební období

 

3. Informace ke společné části MZ

Maturitni zpravodaj k MZ

Školní seznam literárních děl k ústní části MZ z ČJL

Šablona - školní seznam literárních děl k MZ z ČJL

Témata pro ústní MZ z anglického jazyka

Témata pro ústní MZ z německého jazyka

 

Převodník učeben společné části MZ - jarní zkušební období

 

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ

Model maturitní zkoušky 2017 

 

4. Informace k profilové části MZ

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Témata: Odborné předměty - první část 

Témata: Odborné předměty - druhá část 

Manuál pro praktickou zkoušku

Šablona: Titulní list - legenda TPP

Šablona: Titulní list - legenda TOS


ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

Témata: Ekonomické předměty

Témata: Potravinářská technologie

 

ŠVP Gastronomie

Témata: Ekonomika a podnikání 

Témata: Výroba a odbyt gastronomie

Zadání maturitní práce z předmětu hotelový provoz