Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Maturitní zkoušky

 HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017

Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 - ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
Třída: H4.A, H4.B

do 27. 11. 2016 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ

9. – 12. 1. 2017 Praktická zkouška z OP3 - zadání téma

24. 3. 2017 Odevzdání podkladů pro legendu vedoucím týmů

31. 3. 2017 Odevzdání svázané legendy zkoušejícím

31. 3. 2017 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ

11. 4. 2017 Písemná práce z ČJL SČ MZ

19. 4. - 20. 4. 2017 Praktická zkouška z OP3 - H4.A

25. 4. – 26. 4. 2017 Praktická zkouška z OP3 - H4.B

25. 4. 2017 Uzavření známek za 4. ročník

28. 4. 2017 Vydávání vysvědčení za 4. ročník

2. 5. – 5. 5. 2017* Testy a písemné práce společné části MZ

9. 5. - 15. 5. 2017 Volno k přípravě na konání MZ H4.A, H4.B

16. 5. – 19. 5. 2017 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B

*JZS - bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 - ŠVP Gastronomie

Třída:G2.A   

         

do 27. 11. 2016 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ

16. 11. 2016 Zveřejnění témat pro obhajobu MP (maturitní práce) z HP (Hotelový provoz)

25. 11. 2016 Nejzazší termín pro výběr téma pro obhajobu MP z HP

do 2. 12. 2017 1. konzultace s osnovou MP

do 22. 2. 2017 2. konzultace MP

31. 3. 2017 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ

22. 3. 2017 Odevzdání maturitní práce

11. 4. 2017 Písemná práce z ČJL SŠ MZ

18. - 21. 4. 2017 Předání posudků MP žákům

25. 4. 2017 Uzavření známek za 2. ročník

28. 4. 2017 Vydávání vysvědčení za 2. ročník

2. 5. – 5. 5. 2017* Testy a písemné práce společčásti MZ

9. 5. – 15. 5. 2017 Volno k přípravě na konání ústní MZ

22. 5. - 23. 5. 2017 Obhajoba maturitní práce

24. 5. – 26. 5. 2017 Ústní maturitní zkouška

*JZS - bude upřesněno po zveřejnění MŠMT


   

Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství
Třída: E4.A   

do 27. 11. 2016 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ

31. 3. 2017 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ

2. 5. – 5. 5. 2017* Testy a písemné práce společné části MZ

9. 5. - 15. 5. 2017 Volno k přípravě na konání MZ

19. 4. 2017 praktická část MZ

16. - 19. 5. 2017 ústní část MZ

                    

                                 


Informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2016/2017

 1. Model maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Gastronomie

Profilová část maturitní zkoušky ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

 

Přihláška k maturitní zkoušce

2. Jednotné zkušební schéma

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ - jarní zkušební období

 

3. Informace ke společné části MZ

Maturitni zpravodaj k MZ

Školní seznam literárních děl k ústní části MZ z ČJL

Šablona - školní seznam literárních děl k MZ z ČJL

Témata pro ústní MZ z anglického jazyka

Témata pro ústní MZ z německého jazyka

 

Převodník učeben společné části MZ - jarní zkušební období

 

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ

Model maturitní zkoušky 2017 

 

4. Informace k profilové části MZ

ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Témata: Odborné předměty - první část 

Témata: Odborné předměty - druhá část 

Manuál pro praktickou zkoušku

Šablona: Titulní list - legenda TPP

Šablona: Titulní list - legenda TOS


ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

Témata: Ekonomické předměty

Témata: Potravinářská technologie

 

ŠVP Gastronomie

Témata: Ekonomika a podnikání 

Témata: Výroba a odbyt gastronomie

Zadání maturitní práce z předmětu hotelový provoz