Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Dokumenty

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018 - nové vzory přihlášek!

Přihláška denní studium SŠ

Přihláška nástavbové studium

 Dokumenty - zákon č. 106/1999 Sb.

Sestava dle zákona č. 106/1999 Sb.

Organizační struktura

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva dle 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva dle 106/1999 Sb. za rok 2016

Výše úhrady za poskytování informací

 

Směrnice - vyřízovaní stižností

Směrnice - zákon č. 106/1999 Sb.

Směrnice - svobodný přístup k informacím

 

Přehled členů ve školské radě při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3

Žádosti: 

Žádost o uvolnění z TV   +  Posouzení zdravotní způsobilosti k TV  - pro uvolnění z TV je nutno mít potvrzené oba dokumenty

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o přestup na naši školu

 

  

Metodický pokyn pro vypracování Samostatné odborné práce

Kalkulační list samostatné odborné práce

Normovací list

Titulní list

 

Školní metodický pokyn pro zpracování maturitních a ročníkových prací

Metodický pokyn pro zpracování maturitních a ročníkových prací

Titulní list

 

 

 

Plzeňský korbel - soutěž v čepování piva Birell

Korbel přihláška - 2014

Informace k soutěži

Ukázka testu

  

 

 

Odborná praxe

Zpráva z odborné praxe nástavbového studia

Zpráva z odborné praxe oboru Hotelnictví a cestovní ruch 1. a 2. ročník

Zpráva z odborné praxe oboru Hotelnictví a cestovní ruch 3. ročník