Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Informace k přijímacímu řízení

 

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018 bylo ukončeno. Přijetí na naši školu je možné formou přestupu z jiné SŠ. 

Dny otevřených dveří pro školní rok 2018/2019!!

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 zve širokou veřejnost na tradiční dny otevřených dveří, které se budou konat:
pátek 24. listopadu 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
středa 17. ledna 2018 od 9:00 do 15:00 hodin
Zájemci si budou moci prohlédnout hlavní budovu školy (U Borského parku 3) a budovu odloučeného pracoviště (Bendova ul. 22, Plzeň).
Na odloučeném pracovišti můžete navštívit odborné učebny, cukrárnu a pekárnu, ve kterých uvidíte ukázky výrobků našich žáků.
V hlavní budově školy budou připraveny nejenom informace o studiu všech oborů a informace k přijímacímu řízení, ale uvidíte také praktické ukázky dovedností našich žáků.


Propagační leták naší školy s přehledem oborů vzdělání na školní rok 2017/2018 a informacemi o škole zde