Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Termín odevzdání přihlášek je do 12. 6. 2017. Více informací v odkazu přijímací řízení.

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejnil výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení. Více informací v odkazu přijímací řízení

Junioři soutěžili v čepování nealkoholického piva

Aby si místní obyvatelé a návštěvníci tuzemských restaurací pochutnali na dobrém pivě, musí jim ho načepovat šikovný výčepní. Protože jak říkají pivovarští odborníci „sládek pivo vaří, ale hostinský ho dělá“. K rozvoji dovedností slouží i soutěže. Jednou z nich je juniorská regionální soutěž o nejlepšího výčepního juniora „Plzeňský korbel“. V pátek 12. 5. 2017 proběhl už 11. ročník, na který se sjelo 15 žáků z 5 západočeských odborných škol.  Ředitel Miroslav Široký, z pořádající Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku, přivítal kromě vlastních žáků i soutěžící ze SŠSS Karlovy Vary, SŠŽ a ZŠ Planá, SŠ Bor a z SSZP Klatovy. V porotě zasedli uznávaní odborníci Ing. Pavel Zítek a Karel Šnejdar z plzeňského pivovaru spolu s úspěšným pivovarníkem Ing. Josefem Krýslem. Soutěžící dokonce pozdravil významný host, starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje pan Václav Berka. Soutěžilo se v teoretických znalostech o plzeňském pivu a samozřejmě v čepování. Pro juniory bylo zvoleno nealkoholické pivo Birell. A jak to dopadlo? Pobyt v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku, který věnoval hlavní cenu, si užije vítěz Aleš Mlynářík, druhé a třetí místo obsadily dívky Marie Palangariová a Michaela Želinská. Drobné ceny si odnesli i zbývající soutěžící. Letos se díky zájmu a vstřícnosti podnikatele pana Richarda Marka soutěžilo v historické restauraci U Salzmannů. Velkou podporu opět poskytl Plzeňský Prazdroj a.s. Lze si jen přát více takových propojení teorie s praxí! Fotografie zde

Testy z jednotného přijímacího řízení

Společnost CERMAT zpřístupnila testové zadání v rámci jednotných přijímacích zkoušek (na adrese https://vpz.cermat.cz/testy/). Na základě příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, který konal, včetně klíče správných řešení.

Praktická část maturitní zkoušky na naší škole

V minulých dnech skládali žáci oboru vzdělání s maturitní zkouškou ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch praktickou část maturitní zkoušky. Náplní zkoušky bylo sestavit teoretické podklady pro přípravu slavnostního oběda na téma "175 let od uvaření první várky piva v Měšťanském pivovaru v Plzni" a podle toho hostinu realizovat. V "den D" si museli maturanti poradit na vylosované pracovní pozici, buď s přípravou jídla nebo s jeho slavnostním servisem. Jak se jim to povedlo ohodnotili známkou učitelé odborných předmětů. Pozvaní hosté ocenili milými slovy příjemnou atmosféru i dovednosti maturantů, kterým popřáli štěstí v dalších částech maturitní zkoušky. Fotografie zde

Projekt Planet 21 ve spolupráci s hotelem Ibiss

Žáci třetího ročníku měli možnost zúčastnit se projektu Planet 21 ve spolupráci s hotelem Ibiss Plzeň. Cílem programu Planet 21 je vytvoření pozitivního a pohostinného zážitku ve vztahu k životnímu prostředí pro své hosty. Program demonstruje ambiciózní cíle skupiny pro rok 2020, založené na čtyřech strategických prioritách: práce se svými zaměstnanci, zapojená svých zákazníků, inovace s partnery a spolupráce s místními dodavateli. Shlédnutí krátkého spotu o tom jakým způsobem se můžeme k planetě chovat a následná diskuse byla podpořena brainstormingem o tom co udělat pro planetu v rámci hotelnictví a co společnost Accor již dělá. Workshop probíhal pod vedením generálního ředitele hotelu Ibiss pana Marka Audese. Během programu měli žáci možnost využít i občerstvení ve formě výborného coffeebreaku. Ještě jednou děkujeme za spolupráci. Fotografie zde

Den Země na naší škole

Dne 19.4.2017 jsme opětovně navázali na tradiční akci ke Dni Země, když třída H1.B (pod vedením Mgr. Šárky Kepkové a Ing. Dany Šloufové) vyčistila, oplotila a zalesnila borovicemi a duby paseku v katastrálním území Záluží u Třemošné. Odměnou žákům za pěstební činnost v chladném, leč slunečném počasí, bylo opékání vuřtů (za dodržení přísných bezpečnostních podmínek). Fotografie zde

Informace k přijímacímu řízení

Ředitel školy zveřejnil výsledkové listiny přijatých a nepřijatých uchazečů na všechny obory vzdělání (více v odkazu přijímací řízení).

Účast žáků na soutěži Bussines Point

Naše škola se již po několikáté zúčastnila v Brně manažersko-marketingové soutěže Bussines Point, která se uskutečnila ve dnech 26. – 28. ledna 2017. Do finále se dostalo 10 týmů, které se utkaly na podnikatelské fakultě VUT. 
V pátek byla na programu samostatná soutěž. Ráno proběhlo zahájení, rozlosování týmů do jednotlivých učeben a přidělení studentského dozoru. V učebně nám bylo předáno zadání samotné soutěže, které znělo ,,navrhnout zvýrazňovač pro firmu Centropen a uvést ho na trh´´. K dispozici jsme měli pouze svoje vlastní vědomosti, pár psacích pomůcek, papíry, lepidlo, nůžky, vlastní nápady a fantazii. Využití elektroniky, mobilních telefonů, odborných konzultací apod. k usnadnění vlastní práce bylo zakázané a ostře hlídané.
V sobotu od brzkého rána si každý tým musel obhájit svůj vypracovaný projekt, u pětičlenné komise. Předsedou byl zástupce společnosti firmy Centropen. Nebylo to vůbec jednoduché. Všichni soutěžící byli opravdu nápadití, odborně znalí a konkurence mezi středními školami byla velká. Naše třída H3.A obhájila v těžké konkurenci středních škol 6. místo a třída H3.B se umístila na 9. místě.
Za třídu H3.A - Lenka Karasová, Kamila Morávková, Jana Košařová, Vašek Fink.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení

Ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 zveřejnil kritéria a podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, která jsou specifická pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Více v odkazu příjímací řízení

Nové formuláře přihlášek ke studiu (denní studium + nástavbové studium) jsou ke stažení v odkazu dokumenty

Termín podání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2017

Uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou naleznou veškeré informace k jednotným přijímacím zkouškám na www.cermat.cz

Naši žáci obsluhovali prezidenta ČR Miloše Zemana

Naši žáci obsluhovali prezidenta ČR Miloše Zemana na slavnostním obědě, který se konal při příležitosti jeho návštěvy Plzeňského kraje. Slavnostní oběd, kterého se zúčastnili významné osobnosti z Tachovska a Plzeňského kraje, se uskutečnil v Konstantinových Lázních v hotelu Jitřenka. Více info zde