Výsledkové listiny přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem (1. kolo)

Výsledkové listiny přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem (1. kolo)

Ředitel školy zveřejnil výsledkové listiny uchazečů na obory vzdělání s výučním listem pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021. Více v odkazu “pro uchazeče” zde

Přijatí uchazeči nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit odesláním zápisového lístku řediteli školy prostřednictvím České pošty. Vzor vyplněného zápisového lístku zde: zápisový lístek vzor_2020

V rámci nouzového stavu došlo k přijetí zákona č. 135/2020 Sb., zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, celé znění zákona zde
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.
Zákonné zástupce nepřijatých uchazečů budeme kontaktovat telefonicky ihned, co se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří nebudou mít zájem o studium na naší škole.

Skip to content