Aktuální informace k příjímacímu řízení pro obory vzdělání s výučním listem

Aktuální informace k příjímacímu řízení pro obory vzdělání s výučním listem

Na obory vzdělání s výučním listem rozhodl ředitel školy v souladu s právními předpisy o nekonání přijímacích zkoušek. Uchazeči budou přijati dle kritérií příjímacího řízení pro školní rok 2020/21, která jsou zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách školy.

Uchazeči budou na seznamech uveřejněni pod osobním číslem, které bude zasláno zákonným zástupcům formou SMS zprávy do 20. 3. 2020. Pokud Vám SMS zpráva do pátku 20. 3. 2020 nedorazí, kontaktujte sekretariát školy  (377372016) v pondělí nebo ve středu (8:00 – 12:00h), kde vám bude osobní číslo sděleno nebo napište email na j.holecek@hsplzen.cz

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 22. 4. 2020 v 10:00 hodin na www.hsplzen.cz a na úřední desce školy.

Více informací k přijímacímu řízení (např. termín nahlédnutí do spisu, podání odvolání, odevzdání zápisového lístku, atd.) viz dopis níže:

Skip to content