Kandidáti do školské rady

Kandidáti do školské rady

Do voleb do školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 se přihlásili tito kandidáti – za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Havlová a Mgr. Helena Červená a za zákonné zástupce nezletilých žáků Jiří Pěč a Václav Kohout.

Volby se uskuteční v rámci konzultačního dne na odloučeném pracovišti Bendova 22 v pondělí 20. 11. od 15h a v hlavní budově školy U Borského parku 3 ve středu 22. 11. od 14:30h.