Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 se budou konat ve středu 22. 11. 2017 od 14:30 – 16:30 hodin (v hlavní budově školy U Borského parku 3 – učebna č. 4) a v pondělí 20. 11. od 15:00 na odloučeném pracovišti Bendova 22, Plzeň – vestibul v 1. patře).
Jména kandidátů (z řad zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady mohou být předávána do kanceláře sekretariátu ředitele školy paní Věře Mahdalové do 6. listopadu 2017. Kandidáti do školské rady předají osobně písemný návrh, kde uvedou jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Dále předají písemný souhlas navrhovaného kandidáta se zveřejněním jeho údajů (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu).